Рӯйхати парвандаҳои гражданӣ, ки дар марҳилаи кассатсионии суди шаҳри Душанбе рӯзи 21 феврали соли 2023 баррасӣ мегарданд.

2

1

П/г №9-17/2023

ворид: 18.01.2023 с.

Суди н.Шоњмансур

Судя: Муродзода А.А.

Алимардонов Лутфиддин Муроталиевич нисбати ЉДММ “Партнёр” шахси сеюм МИЊД ш.Душанбе оид ба уњдадор кардрн барои бастани шартномаи иштироки њиссагї, руёниданиљуброни фоидаи аз даст рафтаи 9% аз даромади бадасовардаи ЉДММ “Партнёр”

 

 

(бо шикояти кассатсионии Алимардонов Л.М.)

 

Парванда

 дар

љаласаи коллегия мавќуф гузошта шудааст.

 

 

 
77 П/г №9-11/2023

ворид: 11.01.2023 с.

Суди н.И.Сомони

Судя: Њамидзода М.

Фаќирзода Анвар Ањмад нисбати ЉДММ “Вип Строй” дар бораи басташуда эътироф намудани шартномаи њиссагузори дар сохтумони бинои баландошиёнаи истиќоматї бо шарти пайдо кардани њуќуќи молкият ва аз мусодира озод намудани манзили истиќоматї

 

 

(бо шикояти кассатсионии Фаќирзода А.А)

Парванда

 дар

љаласаи коллегия мавќуф гузошта шудааст.

 

 

 
7 П/г № 9-35/2023

ворид: 08.02.2023 с.

Суди н.Фирдавси

Судя: Тиллозод М.Б.

Наимов Абдумутолиб Њафизович нисбати Абдуллоев Абулкарим Абдулвоњибович, Умаров Ю.Њ, Саидъалиев Б, Абдуллоев А.А, Абдуллоев Ж.А, Абдуллоев А.А, Абдурањмонова М.А, Абдуллоева М.А, Каримова Т.Р, Абдулвоњидзода А.А,  Абдуллоев М.А, Абдуллоев О.А, Идораи давлатии нотариалии н.Фирдавсии ш.Душанбе, КДФ “Бакайдгирии молу мулки ѓайри манќул” ва шўъбаи шиносномадињии ШВКД н.Фирдавсии ш.Душанбе дар бораи соњибмулк эътироф кардан, беэътибор донистани ваколатномањо, шањодатномањои ќабули мерос шартномаи њадя ва аз ќайди хонаи истиќоматї баровардан кўчонидан аз хонаи истиќоматї бе додани хонаи истиќоматии дигар Баргардонидани молу мулк, муќаррар намудани њолати баста шудани  шартномаи хариду фурўши хонаи истиќоматї, муайян намудани оѓози љараёни муњлати даъво аз соли 2016 ва уњдадор кардани шўъбаи шиносномадињии ШВКД н.Фирдавсии ш.Душанбе.

 

(бо шикояти кассатсионии Наимов А.Њ.)

 

21.02.2023с

соати 10:00

 

 

 

             Котиби коллегияи судї

            оид ба парвандањои гражданї:                                                                                    Раљабализода Ё.М.