Рӯйхати парвандаҳои гражданӣ, ки дар марҳилаи кассатсионии суди шаҳри Душанбе рӯзи 8-15 ноябри соли 2022 баррасӣ мегарданд.

1

 

 

П/г №9-234 /2022

ворид: 26.10.2022 с.

Суди н.И.Сомони

Судя: Одиназода М.Љ.

Шокиров Абдуљалол Абдунабиевич бо љавобгарии Давлатова Сољида Астанаевна, њамљавобгарии Давлатова Маъмура Остонаевна, шахси сеюм Идораи нотариалии давлатии ноњияи И.Сомонии шањри Душанбедар бораи беътибор донистани шартномањои хариду фурўши манзили истиќоматї ва кучонидан аз манзили истиќоматїбе додани дигар манзили истиќоматї,аризаи даъвогии муќобили даъвои  Давлатова Сољида Астанаевна  бо љавобгарии  Шокиров Абдуљалол Абдунабиевич ва Давлатова Маъмура Остонаевна дар бораи бар гардонидани маблаѓи пулии хариди манзилњои истиќоматї, боздоштани кўчонидан аз манзили истиќоматї баъди пардохтани маблаѓи пулии манзилњои истиќомати.(Шикояти Шокиров А.А)     

 

08.11.2022с

соати 14:00

2 П/г №9-236/2022

ворид: 02.11.2022 с.

Суди н.И.Сомони

Судя: Одиназода М.Љ

Њакимов Исломљон Дустмуродович нисбати Њакимзода Бањодур Сулаймон дар бораи рўёнидани ќарз ва аризаи  Њакимзода Бањодур Сулаймон дар бораи татбиќ намудани мўњлати даъво ва рад намудани даъво бинобар гузаронидани мўњлати даъво.

(Шикояти кассатсиони  Њакимов И.Д.)

 

 

08.11.2022с

соати 14:00

3 П/г №9-237./2022

ворид: 02.11.2022 с      Суди н.Шоњмансур

Судя: Ќурбонзода К.Р.

 

Абдиев Мањмадалї Гулович  нисбати Шамсудинова Шањлоджон Мирзохужаевна  оиди бартараф намудани монеагї ва кўчонидан аз манзили истиќоматї бидуни додани дигар манзили истиќоматї.     (Шикояти кассатсиони Шамсудинова Ш.М. дар намояндаги Махмудов З.К.)  

 

15.11.2022с

соати 10:00

Коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди шаҳри Душанбе Масъул: Саидалиев А.